ENERJİ MODELLEME

Günümüzde inşaat projeleri yeşil ve akıllı söylemleri esas alınarak projelendirilmeye çalışılsa da, çoğu zaman ticari kaygılar nedeniyle hedeflenen faydanın elde edilemediği görülmektedir. Finansal kaygıların olmadığı projelerde ise; yetersiz mühendislik analizleri ve ömür boyu maliyet yaklaşımlarının eksikliği nedeniyle yeşil ve/veya enerji verimli diye lanse edilen binaların çoğu zaman sadece teknolojik öğeleri barındıran yapılar olmaktan öteye geçememektedir. Bir binanın içerisinde teknolojik öğeleri barındırması, onu çoğu zaman verimli yapmak için yeterli olmamaktadır.

Bir binanın ömür boyu işletme giderleri, binanın ilk yatırım bütçesinin çok daha üzerinde olmaktadır. Özellikle bir binanın inşaatı ile birlikte işletmesini de üstlenecek organizasyonlar için binaların ömür boyu maliyet analizleri, binanın ilk yatırım maliyetlerinden çok daha önemli olmaktadır. Bu doğrultuda bina enerji modellemeleri binaların hem yatırım sürecindeki analizlerinin yapılması, hem yatırımların işletme maliyetleri üzerine etkilerinin sağlıklı olarak analiz edilebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Bina enerji modellemesi özellikle iklimlendirme sistemlerinin yatırımlarında kapasitelerin doğru belirlenmesi ve olası bir kojen-trijen yatırımlarının kapasite öngörülerinin daha sağlıklı yapılması için hayati rol oynamaktadır.

8760 saat üzerinden oluşturulan modelleme ile her türlü sistem yatırımının bina işletme giderleri üzerine etkileri detaylı olarak analiz edilmektedir.