AYDINLATMA MÜHENDİSLİĞİ

SODEC profesyonel spor tesisleri (EN12193,  FIFA, FIBA, FIBV, UEFA), yollar (EN13201), tünel ve alt geçitler (CIE 88, IES RP-22), Eğitim ve Sağlık yapıları (EN12464) ve endüstriyel tesislerin (EN12464) aydınlatma sistemlerinin tasarım ve mühendislik süreçleri konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan aydınlatma simülasyon yazılımları, yüksek doğrulukla hesaplama yapabilmesine karşın saha sonuçları ile modelleme değerleri arasında dramatik sonuçlar çıkabilmektedir. Zira yazılımlar yüksek hassasiyetle hesaplama yaparken hesaplamaların doğruluğu projenin ve/veya uygulamanın doğruluğu anlamına gelmemektedir. Bu noktada en önemli konu, modellemenin kaba bir katı model oluşturmaktan öte uygulama sürecindeki her türlü sapmayı ve detayı içerecek ve şekilde titizlikle modellenmesi ve tasarımcının saha uygulamaları konusundaki tecrübesidir. SODEC, ileri düzeydeki saha ve uygulama tecrübesi ile yüksek detay düzeyinde modelleme ve analizleri gerçekleştirmekte ve uygulama sürecinde birden çok alternatif için teknik ve ekonomik model oluşturmaktadır.

Sodec mühendislik yapay aydınlatma sistemlerinin yanısıra binalardaki doğal aydınlatma altyapılarının potansiyellerinin modellenmesi ve buna bağlı kontrol sistemi uygunluklarının değerlendirilmesi konusunda da analizler gerçekleştirmektedir.